Turvaa maaseudulle – pelastusryhmä osana kyläelämää | Kokonaisturvallisuus 2022
Kokonaisturvallisuus

Turvaa maaseudulle – pelastusryhmä osana kyläelämää

pe 07.10.2022 13:30-13:55

Ohjelmalava A-halli

Pohjois-Karjalan pelastusryhmät osallistuvat kylän turvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen yhdessä kyläläisten kanssa. Toiminta perustuu kylien omaehtoiseen vapaaehtoistyöhön. Koulutetut pelastusryhmät hälytetään tarvittaessa häiriötilanteissa vianomaisten avuksi.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Karjalan pelastusalanliito

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos (pkpelastuslaitos.fi)