Ukrainan sodan vaikutukset Suomalaiseen kokonaisturvallisuuteen | Kokonaisturvallisuus 2022
Kokonaisturvallisuus

Ukrainan sodan vaikutukset Suomalaiseen kokonaisturvallisuuteen

pe 07.10.2022 15:00-15:25
la 08.10.2022 15:00-15:25

Ohjelmalava A-halli

Ukrainan sodassa maalina on koko yhteiskunta niin perinteisessä kuin kybersodassa. Pääkohteina ovat yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri ja palvelut. Tavoitteena on voittaa sota lamauttamalla ihmisten elinmahdollisuudet ja henkinen kriisinsietokyky. Heijastevaikutukset näkyvät koko Euroopassa.

Perustaja ja toimitusjohtaja Aapo Cederberg, Cyberwatch Finland

 

Aapo on kokenut kyberturvallisuusstrategi ja –analyytikko sekä strateginen huippuosaaja, jolla on kansainvälisen tason asiantuntemus ja ymmärrys hybridivaikuttamisesta sekä sen muodostamista uhkakuvista. Hänellä on myös ainutlaatuinen ymmärrys kyberturvallisuuden ja hybridisodankäynnin monimutkaisuudesta sekä keskinäisriippuvuuksista. Cederberg on toiminut Suomen turvallisuuskomitean pääsihteerinä kuusi vuotta. Eversti evp. Cederbergin aikaisempiin tehtäviin kuului työskentely strategisen suunnittelun johtajana puolustusministeriössä sekä pitkä ura Suomen puolustusvoimissa koti- ja ulkomaantehtävissä.
Hän on myös yksi ensimmäisen Suomen kyberturvallisuusstrategian kirjoittajista. Aapo on tunnettu kyberturvallisuuden puolestapuhuja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Aapo Cederberg on myös Fellow Geneven turvallisuuspoliittisen keskuksen (GCSP) Global Fellowship Initiative ohjelmassa. Vuonna 2019 hänet nimitettiin World UAV yhteisön (WUAVF) kyberturvallisuuskomitean puheenjohtajaksi. Vuonna 2019 hänet palkittiin Global Security Industry Alliancen kultainen kilpi -palkinnolla, merkittävästä panostuksesta kansainvälisessä kyberturvallisuudessa. Vuonna 2018 hänet palkittiin myös Cyber Security Nordic -palkinnolla.

Cyberwatch Finland keskittyy strategiseen kybermaailman tilannetietoisuuden lisäämiseen ja sen kehityksen analysointiin käyttäen kehittämiään tekoälypohjaisia tietopalveluita, joita syvennetään pimeän- ja syvän verkon analyyseillä DARKSOC® palvelun avulla. Ydinosaamistamme ovat lisäksi kokonaisvaltaiset kyberturvallisuusstrategiat ja riskianalyysit sekä niiden pohjalta luodut toimintasuunnitelmat.
www.cyberwatchfinland.fi