Poikkeusoloihin varautuminen on joukkuepeliä | Kokonaisturvallisuus 2022
Kokonaisturvallisuus

Poikkeusoloihin varautuminen on joukkuepeliä

Uutiset  13.09.2022

Lokakuun 7–8. päivä järjestettävä Kokonaisturvallisuus-messut kerää yhteen viranomaiset, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöt, ja kansalaiset. Tapahtumaa on järjestetty jo 30 vuoden ajan, mutta aihepiiri on ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan.

Messujen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja innostaa kansalaisia kiinnittämään huomiota kokonaisturvallisuuteen.

Kokonaisturvallisuus on käsitteenä laaja. Yksinkertaisimmillaan kokonaisturvallisuus merkitsee suomalaista tapaa valmistautua pahimpaan laajasti, kotivarasta maanpuolustukseen asti. Monimutkaisemmin ajateltuna kokonaisturvallisuus on eri toimijoista koostuva verkosto, jossa kaikki osaset liittyvät toisiinsa. Messujen tavoitteena on tuoda myös ilmi, mitä kokonaisturvallisuus oikeastaan tarkoittaa ja esitellä sen kannalta olennaisia tukipilareita.

Kokonaisturvallisuuden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä. Keskiössä ovat viranomaiset, järjestöt, elinkeinoelämä ja kansalaiset. Messuilla esiintyy jokaiselta taholta erilaisia toimijoita. Tiedossa on myös erilaisia näytöksiä, tietoiskuja, Ilmavoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen soittokunnat sekä Turvallisuuskomitean johtama seminaari.

Messujen teemoina ovat kyberturvallisuus ja poikkeusoloihin valmistautuminen. Vaikka valmistautuminen voi olla haastavaa, ei se kuitenkaan ole turhaa tai mahdotonta. Kokonaisturvallisuusmessujen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander uskoo messujen iskulauseeseen: varautuminen on välittämistä.

Kaikki mukaan

Messuilla yritetään tavoittaa erityisesti nuoria. Kajanderin arvion mukaan kokonaisturvallisuudesta kiinnostuneet nuoret saavat myös asiaan perehtymättömät aikuiset mukaan pohtimaan omia valmiuksiaan mahdollisissa poikkeustilanteissa. Kajander toivoo, että kokonaisturvallisuudesta tulisi mahdollisimman monelle kiinnostuksen kohde, harrastus tai jopa ammatti.

Nuoria kannustetaan paikalle muun muassa koulujen kautta. Messuohjelmaa on suunniteltu siten, että kiinnostavaa sisältöä on tarjolla myös muille kuin kokonaisturvallisuuden konkareille. Koululaisille tullaan jakamaan erilaisia kysymyksiä, joihin löytää vastaukset kiertelemällä messuhallissa ja perehtymällä eri näytteilleasettajiin.

Vaikka kokonaisturvallisuudessa ja pahimpaan varautumisessa voikin olla synkkä kaiku, ei sen kuitenkaan tarvitse olla ikävä asia. Kajander muistuttaa, että varautumisen ei tarvitse olla erityisen vakavaa, vaan että se voi olla myös iloinen asia ja ylpeyden aihe.

Puolustamisen arvoinen maa

Kajanderin mukaan kokonaisturvallisuuden ylläpitäminen vaatii kansalaisilta kolme ominaisuutta: ymmärrystä, välittämistä ja jaksamista. Kokonaisturvallisuus on yhteisöllinen ponnistus ja koskettaa kaikkia.

– Jaksamiseen liittyy kaveria ei jätetä -henki. Jos huomataan, että joltain on veto poissa, niin otetaan mukaan. Tämä on työtä yhteiskunnan eteen ja on syytä muistaa, että kokonaisturvallisuus rakennetaan yhdessä.

Tällä hetkellä Kajanderin mielestä suurin uhka kokonaisturvallisuudelle on välinpitämättömyys, mutta messut hyökkäävät uhkaa vastaan.

– Kokonaisturvallisuuden kannalta pahinta on, jos joku asia tiedetään ja ymmärretään, mutta siitä ei välitetä. Olkoon se asia mikä tahansa, on pahinta jos asiaa on ajateltu, mutta mitään ei ole tehty.

Kirjoittaja: 
Alikersantti Ilmari Parviala
Toimittaja, Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki