Kokonaisturvallisuus

Kokonaisturvallisuus on käsite, joka kattaa kaikki yhteiskunnan toiminnot ja toimijat, joilla pyritään turvaamaan kansalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Se kattaa laajan kirjon erilaisia uhkia ja riskejä, kuten ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen, talouteen, infrastruktuuriin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä riskejä.

Kokonaisturvallisuuden osa-alueet voivat vaihdella hieman eri lähteiden mukaan, mutta yleisesti niitä ovat:

  • Sisäinen turvallisuus: tarkoittaa yhteiskunnan vakautta ja sisäistä järjestystä. Se kattaa muun muassa rikollisuuden, terrorismin, väkivallan, laittoman maahanmuuton ja radikalisoitumisen torjunnan.
  • Ulkoinen turvallisuus: tarkoittaa maanpuolustusta ja valtioiden välisiä suhteita. Se kattaa muun muassa sotilaallisen turvallisuuden, kriisinhallinnan, rauhanturvaamisen ja kansainvälisen yhteistyön turvallisuuskysymyksissä.
  • Digitaalinen turvallisuus: tarkoittaa tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallisuutta. Se kattaa muun muassa tietoturvan, kyberhyökkäysten torjunnan ja verkkorikollisuuden.
  • Taloudellinen turvallisuus: tarkoittaa taloudellisen toiminnan turvallisuutta ja kestävyyttä. Se kattaa muun muassa taloudellisen vakauden, elinkeinoelämän turvallisuuden, energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden.
  • Ympäristöturvallisuus: tarkoittaa ympäristön tilan ja luonnonvarojen turvaamista. Se kattaa muun muassa ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofien ja ympäristökatastrofien torjunnan.
  • Sosiaalinen turvallisuus: tarkoittaa ihmisten hyvinvoinnin ja perusoikeuksien turvaamista. Se kattaa muun muassa terveydenhuollon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja työllisyyden.

Kaikki nämä kokonaisturvallisuuden osa-alueet ovat keskenään yhteydessä, ja niiden välillä on monia riippuvuuksia ja vuorovaikutuksia. Tämän vuoksi kokonaisturvallisuuden hallinta edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä.

Scroll to Top