kokonaisturvallisuus

Kokonaisturvallisuus

Kokonaisturvallisuus on käsite, joka kattaa kaikki yhteiskunnan toiminnot ja toimijat, joilla pyritään turvaamaan kansalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Se kattaa laajan kirjon erilaisia uhkia ja riskejä, kuten ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen, talouteen, infrastruktuuriin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä riskejä.

Kokonaisturvallisuuden osa-alueet voivat vaihdella hieman eri lähteiden mukaan, mutta yleisesti niitä ovat:

 • Sisäinen turvallisuus: tarkoittaa yhteiskunnan vakautta ja sisäistä järjestystä. Se kattaa muun muassa rikollisuuden, terrorismin, väkivallan, laittoman maahanmuuton ja radikalisoitumisen torjunnan.
 • Ulkoinen turvallisuus: tarkoittaa maanpuolustusta ja valtioiden välisiä suhteita. Se kattaa muun muassa sotilaallisen turvallisuuden, kriisinhallinnan, rauhanturvaamisen ja kansainvälisen yhteistyön turvallisuuskysymyksissä.
 • Digitaalinen turvallisuus: tarkoittaa tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallisuutta. Se kattaa muun muassa tietoturvan, kyberhyökkäysten torjunnan ja verkkorikollisuuden.
 • Taloudellinen turvallisuus: tarkoittaa taloudellisen toiminnan turvallisuutta ja kestävyyttä. Se kattaa muun muassa taloudellisen vakauden, elinkeinoelämän turvallisuuden, energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden.
 • Ympäristöturvallisuus: tarkoittaa ympäristön tilan ja luonnonvarojen turvaamista. Se kattaa muun muassa ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofien ja ympäristökatastrofien torjunnan.
 • Sosiaalinen turvallisuus: tarkoittaa ihmisten hyvinvoinnin ja perusoikeuksien turvaamista. Se kattaa muun muassa terveydenhuollon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja työllisyyden.

Kaikki nämä kokonaisturvallisuuden osa-alueet ovat keskenään yhteydessä, ja niiden välillä on monia riippuvuuksia ja vuorovaikutuksia. Tämän vuoksi kokonaisturvallisuuden hallinta edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä.

Digitaalinen turvallisuus: Tiedon suojelu digitaalimaailmassa

Digitaalinen turvallisuus on käsite, joka on noussut yhä tärkeämpään rooliin nykyaikaisessa yhteiskunnassa, osana kokonaisturvallisuutta. Se kattaa laajan kirjon toimenpiteitä ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on suojella tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja erilaisilta uhkilta. Tässä artikkelissa pureudumme syvemmälle digitaalisen turvallisuuden maailmaan ja miksi sen merkitys kasvaa jatkuvasti.

Miksi digitaalinen turvallisuus on tärkeää?

Kun puhumme yritysten digitaalisesta turvallisuudesta, tarkoitamme tietojärjestelmien ja tietoverkkojen suojaamista. 

Kuvitellaan tilanne, jossa henkilö käyttää verkkopankkia maksamiseen. Digitaalinen turvallisuus tulee tässä esiin monin eri tavoin. Käyttäjän täytyy kirjautua sisään vahvalla salasanalla, joka on tuntematon ulkopuolisille. Verkkopankin järjestelmä tarkkailee jatkuvasti epäilyttäviä toimintoja ja yrittää havaita mahdolliset kyberhyökkäykset. Jos joku yrittää käyttää verkkopankkitunnuksia ilman lupaa, järjestelmä voi estää pääsyn ja ilmoittaa asiasta omistajalle.

Digitaalinen turvallisuus on tärkeää, koska se suojaa arkaluonteisia tietoja ja estää mahdollisia taloudellisia vahinkoja ja henkilötietojen väärinkäyttöä. Lisäksi se varmistaa, että digitaalinen ympäristömme pysyy luotettavana ja turvallisena käyttäjille.

Tietoturva

Tietoturva on olennainen osa digitaalista turvallisuutta, ja sen tavoitteena on taata, että arkaluonteiset tiedot pysyvät turvassa digitaalimaailmassa. 

Alla on lisätietoja siitä, kuinka tietoturva toimii ja millaisia käytäntöjä siihen liittyy:

 • Vahvan salasanojen käyttö: Yksi perusperiaate tietoturvassa on käyttää vahvoja salasanoja. Tämä tarkoittaa, että salasanassa on oltava riittävästi merkkejä, kuten isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Vahva salasana on vaikea arvata, mikä tekee siitä tehokkaan suojan luvattomalta pääsyltä. On myös suositeltavaa vaihtaa salasanat säännöllisesti, jotta mahdolliset uhkatekijät eivät pääse käsiksi tietoihin pitkään aikaan.
 • Tietojen salaaminen: Tietojen salaaminen on toinen keskeinen käytäntö tietoturvassa. Se tarkoittaa, että tietoja muunnetaan sellaiseen muotoon, joka on lukukelvoton ilman oikeaa salaista avainta. Tämä varmistaa, että vaikka joku pääsisi käsiksi tiedostoihin, hän ei voi lukea niitä ilman salaista avainta. Esimerkiksi, kun lähetät salatun sähköpostin, vain vastaanottaja, jolla on oikea avain, voi purkaa viestin ja lukea sen sisällön.
 • Palomuurien asentaminen: Palomuurit ovat ohjelmistoja tai laitteistoja, jotka toimivat suojana tietoverkkoon pääsyä vastaan. Ne valvovat liikennettä ja estävät ei-toivottuja tai haitallisia yhteyksiä. Palomuurit voivat olla joko verkkotason palomuureja, jotka suojaavat koko verkkoyhteyttä, tai sovellustason palomuureja, jotka tarkkailevat tiettyjä ohjelmistoja tai sovelluksia. Palomuurien asianmukainen asentaminen ja konfigurointi on välttämätöntä estääkseen luvattomat pääsyt järjestelmiin.

Esimerkiksi kaikki suositut nettikasinot käyttävät vahvaa salaustekniikkaa varmistaakseen pelaajien henkilökohtaisten tietojen ja maksutapahtumien turvallisuuden. Lisäksi ne säännöllisesti tarkistavat ja päivittävät tietoturvajärjestelmiään pitääkseen haitalliset toimijat loitolla.

Kyberhyökkäysten torjunta

Digitaalinen maailma, jossa elämme, tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia ja mukavuuksia, mutta se ei ole vailla riskejä. Tämä moderneista teknologioista riippuvainen ympäristö voi altistua monenlaisille uhille, jotka saattavat uhata yksityisyyttä ja tietoturvaa. 

Tietokonevirukset, troijalaiset, mato-ohjelmat ja ransomware ovat kaikki esimerkkejä haittaohjelmista, jotka voivat vahingoittaa tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja. Haittaohjelmat voivat vahingoittaa tai varastaa tietoja, tehdä tietokoneista käyttökelvottomia tai mahdollistaa luvattoman pääsyn järjestelmiin.

Hakkereiden toiminta voi vaihdella hyväntahtoisesta tietoturvatestauksesta laittomiin hyökkäyksiin. He voivat pyrkiä murtautumaan tietokoneisiin, verkkosivustoihin tai järjestelmiin etsien heikkouksia tietoturvassa.

Lisäksi on olemassa eettisiä hakkereita, jotka voi palkata tietoturvatestaajaksi yrityksen palveluksessa. Tämä ammattilainen etsii tietoturvahaavoittuvuuksia yrityksen järjestelmissä ja raportoi niistä, jotta ne voidaan korjata ennen kuin pahantahtoiset hyökkääjät löytävät ne.

Verkkorikollisuus

Verkkorikollisuus on monipuolinen ja jatkuva uhka, joka voi vaikuttaa niin yksityishenkilöihin kuin suuriin organisaatioihin. Siinä on erilaisia muotoja, kuten identiteettivarkaus, petokset ja tietomurrot, jotka kaikki voivat aiheuttaa merkittävää haittaa ja taloudellisia menetyksiä. Digitaalinen turvallisuus on välttämätöntä näiden uhkien torjumisessa ja käyttäjien tietojen sekä varallisuuden suojelemisessa.

Identiteettivarkaus on tilanne, jossa hyökkääjä hankkii laittomasti henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen, syntymäajan, sosiaaliturvatunnuksen ja pankkitilin tiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää petoksiin ja taloudelliseen hyötyyn. Digitaalinen turvallisuus pyrkii estämään identiteettivarkaudet vahvoilla tunnistus- ja todentamismenetelmillä, kuten kaksivaiheisella tunnistautumisella.

Petokset ovat toinen yleinen verkkorikollisuuden muoto. Verkkopetokset voivat olla monimutkaisia, kuten verkkokauppojen huijaukset tai yksinkertaisempia, kuten huijauksia sisältävät sähköpostiviestit. Digitaalinen turvallisuus sisältää valvontamekanismeja, jotka auttavat havaitsemaan epäilyttävät toiminnot ja suojelemaan käyttäjiä petoksilta ja misinformaatiolta kuten tekoälyllä luoduilta valokuvilta.

Tietomurrot puolestaan liittyvät tietojärjestelmien laittomaan pääsyyn ja tietojen varastamiseen. Tietomurtoja voidaan käyttää arkaluonteisten tietojen, kuten luottokorttitietojen tai liikesalaisuuksien, varastamiseen ja myyntiin. Digitaalinen turvallisuus kattaa tietojärjestelmien suojaamisen vahvoilla salasanoilla, tietojen salaamisella ja haavoittuvuuksien tarkkailulla estääkseen tällaiset hyökkäykset.

Miten voimme suojella itseämme digitaalisessa maailmassa?

Digitaalinen turvallisuus voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta voimme suojella itseämme seuraamalla muutamia yksinkertaisia periaatteita:

 • Käytä vahvoja salasanoja ja vaihda niitä säännöllisesti.
 • Päivitä tietokoneesi ja laitteesi ohjelmistot sekä antivirusohjelmat säännöllisesti.
 • Ole varovainen sähköpostien ja viestien mukana tulevien linkkien ja liitteiden suhteen.
 • Kouluttaudu digitaalisen turvallisuuden perusteissa ja pysy tietoisena riskeistä.

Digitaalinen turvallisuus on välttämätöntä nykyaikaisessa maailmassa, joka on täynnä digitaalisia uhkia. Se on jatkuva taistelu, jossa pyritään suojelemaan tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja. Olipa kyseessä sitten haittaohjelmat, hakkerointi tai tietomurrot, digitaalinen turvallisuus on keskeinen tekijä tietoturvan ylläpitämisessä ja digitaalisen maailman turvallisuuden varmistamisessa.

Scroll to Top